Tel. kontakt +43 5 0269
Záruka vrátenia peňazí
Menü

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje preto spracovávame len na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V týchto zásadách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našich webových stránkach.

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je:

Firma: RRP GmbH
Address: Tuchlauben 7a, 1010 Wien
Tel. kontakt: +43 5 0269
E-Mail: kundenservice@hanfalpin.com

Osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov či iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa tento web SSL alebo TLS šifrovanie. Šifrované pripojenie spoznáte podľa následného reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ukladanie údajov

Upozorňujeme Vás, že za účelom zjednodušeného obchodného postupu a následného spracovania zmlúv sú u nás uložené nasledujúce údaje: celé meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, e-maily a ich obsah, zmluvy z obchodných vzťahov a ich obsah. Údaje, ktoré ste poskytli, sú povinné na uzatvorenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných a zmluvných opatrení v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu. Bez týchto údajov nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu ani udržiavať obchodný vzťah. Neexistuje žiadny prenos údajov tretím stranám, s výnimkou prenosu údajov o bankovej kreditnej karte alebo spracovateľskej banke / poskytovateľovi platobných služieb, ako aj nášmu daňovému poradcovi za účelom splnenia našich daňových povinností.

Po skončení zmluvného vzťahu budú nami uložené údaje vymazané. V prípade uzatvorenia zmluvy budú všetky údaje zo zmluvného vzťahu uložené do uplynutia lehoty pre daňové potreby (10 rokov).

Zadaný názov, adresa, zakúpené služby, produkty a dátum nákupu sa tiež uchovávajú, kým nezanikne zodpovednosť za produkt (10 rokov). Spracovanie údajov prebieha na základe vyhlášky EÚ 2016/679 o GDPR a zákonných ustanovení §96 odst. 3 TKG, ako aj článku 6 ods.1 písm.a (súhlas)/ alebo písm. b (nevyhnutné na splnenie zmluvy) GDPR.

Cookies

Na našich stránkach používame takzvané súbory Cookies , ktoré nám umožňujú využiť všetky potrebné funkcie a naformátovať náš web tak, aby bol pre vás čo najlepšie funkčný a efektívny. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Niektoré súbory cookies sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookies relácie). Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookies tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Ak sú nastavené súbory cookies, tieto zhromažďujú a spracovávajú určité informácie o používateľoch, ako sú údaje o prehliadači a polohe a individuálne IP adresy. Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po uplynutí určitého obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookies.

V niektorých prípadoch sa súbory cookies používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením ich nastavení (napr. zapamätanie si obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webových stránok).
Ak sú osobné údaje spracovávané aj jednotlivými súbormi cookies, spracovanie prebieha v súlade s GDPR buď na účely plnenia zmluvy, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR a s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR, na ochranu našich zákonných záujmov o funkčnosť, efektívnosť a atraktívny vzhľad webovej stránky.
Naši reklamný partneri nám pomáhajú s vytvorením vzhľadu web stránky. Pri návšteve našich webových stránok sa za týmto účelom ukladajú na váš pevný disk aj súbory cookies partnerských spoločností (súbory cookies tretích strán). O spolupráci so spomínanými reklamnými partnermi pri použití týchto súborov cookies budete informovaní individuálne, ako je uvedené v nasledujúcich odsekoch.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookies a aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či prijmete alebo všeobecne odmietnete prijatie súborov cookies. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookies. Je to popísané v ponuke každého prehliadača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookies. Nájdete ich v príslušnom prehliadači pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Vezmite prosím na vedomie, že ak neprijmete súbory cookies, funkčnosť našich webových stránok môže byť pre vás obmedzená.

Kontak

Pri kontakte s nami (napr. e-mailom) sa zhromažďujú osobné údaje. Tieto údaje sú uložené a používané výlučne na to, aby sme mali možnosť odpovedať na vašu požiadavku alebo nadviazať kontakt zaslaním technickej správy. Právnym základom pre spracovanie údajov je naša zákonná povinnosť odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak nás kontaktujete so zámerom uzatvorenia zmluvy, dodatočným právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. B GDPR. Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané; ak z nej možno vyvodiť, že predmetná záležitosť bola vybavená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné ďalšie požiadavky na ich uchovávanie.

Kontakt na hodnotiacu platformu Trusted Shops

Ak nám dáte počas objednávky alebo po nej svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR, pošleme vašu e-mailovú adresu na hodnotiacu platformu Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín (www .trustedshops.de), ktorá dostane možnosť poslať vám e –mailom dotazník na ohodnotenie prieskumu trhu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy osobe zodpovednej za spracovanie údajov alebo hodnotiacej platforme.

Webová analýza

Náš web používa funkcie nasledujúcich služieb webovej analýzy:

  • Google (Universal) Analytics
  • Facebook-Pixel
  • Kelkoo Sales Tracking
  • ADCELL Conversion Tracking
  • WEBGAINS Tracking
  • TrafficJunky Conversion Tracking
  • Trade Desk

Všeobecne platí: Pre umožnenie využitia týchto služieb sa používajú súbory cookies, ktoré analyzujú používanie webových stránok ich používateľmi. Takto generované informácie sú prenesené a uložené na server poskytovateľa. S poskytovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach. Vaša IP adresa je zaznamenaná, ale okamžite sa anonymizuje (napr. odstránením posledných 8 bitov). To znamená, že je možná iba hrubá lokalizácia. Spracovanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 Odst 3 TKG, ako aj článku 6 Odst 1 písm a (súhlas) a / alebo f (oprávnený záujem) GDPR. Našim záujmom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je vylepšenie našej ponuky a webovej stránky. Súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, preto údaje o používateľoch sú anonymizované.

Tomuto môžete zabrániť nastavením svojho prehliadača tak, aby sa neukladali žiadne súbory cookies.

Užívateľské údaje budú uchovávané po dobu existujúceho zmluvného vzťahu.

Google (Universal) Analytics

Tento web používa Google (Universal) Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Na tento účel slúžia súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok ich používateľmi. Informácie vygenerované týmto spôsobom sú prenesené a uložené na server poskytovateľa; môžu byť tiež prenesené na server spoločnosti Google LLC. v USA.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o poskytovaní služby Google Analytics, pomocou ktorej je spoločnosť Google povinná chrániť údaje návštevníkov našich webových stránok a neposkytovať ich tretím stranám.

Vaša IP adresa sa zaznamená, ale okamžite sa anonymizuje (napr. Odstránením posledných 8 bitov). To znamená, že je možná iba hrubá lokalizácia.

Spracovanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 Odst 3 TKG, ako aj článku 6 Odst 1 písm a (súhlas) a / alebo f (zákonné právo) GDPR.

Našim záujmom v zmysle GDPR (zákonné právo) je vylepšenie ponuky a našej webovej stránky. Súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, preto údaje o používateľoch sú anonymizované.

Užívateľské údaje budú uchovávané po dobu existujúceho zmluvného vzťahu.

Podrobnosti o spracovaní údajov službou Google Analytics a o tom, ako Google zaobchádza s údajmi z webových stránok, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Pri prenose údajov z EÚ do USA sa Google odvoláva na takzvané štandardizované klauzuly o ochrane údajov Európskej komisie, ktoré zabezpečujú súlad medzi úrovňou ochrany údajov v EÚ a USA.

Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Facebook Pixel

Tento web používa tzv. „Facebook Pixel“ od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (Facebook) na účely remarketingu, čo nám umožňuje kontaktovať vás späť do 180 dní. Návštevníkom sociálnych sietí „Facebook“ alebo iných je umožnené zobrazovanie reklamy („Facebook-Ads“). Snažíme sa zobrazovať na našich webových stránkach také reklamy, ktoré budú pre vás zaujímavé.

Okrem toho chceme pomocou Facebook Pixels zaistiť, aby naše reklamy na Facebook-Ads zodpovedali záujmom používateľa a neboli obťažujúce. Pomocou Facebook Pixels dokážeme štatisticky vyhodnotiť účinnosť reklám a prieskum trhu na Facebooku tým, že uvidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (takzvaná „konverzia“). Po odsúhlasení používania súborov cookies váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Facebook. Facebook Pixels získava informácie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku alebo že ste klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe na Facebooku, priradí návštevu nášho webu k vášmu účtu.

Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook prebieha v rámci smernice spoločnosti Facebook o používaniu údajov. Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook-Pixel a jeho fungovaní nájdete aj v sekcii pomoc na Facebooku.

Ďalšie informácie o tom, ako Facebook spracúva osobné údaje, vrátane jeho právneho základu a ďalších informácií o právach dotknutých osôb, nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy

Deaktivácia funkcie „Facebook Custom Audiences“ je možná tu a pre prihlásených používateľov na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

Kelkoo Sales Tracking

Táto webová stránka používa Kelkoo Sales Tracking od spoločnosti Kelkoo Group, Parc Sud Galaxie, 6 rue des Méridiens, 38130 Échirolles, Francúzsko („Kelkoo“), na sledovanie a vyhodnocovanie činnosti používateľov, ktoré boli zaznamenané na našich webových stránkach cez doménu Kelkoo.
Na našich stránkach je implementovaný takzvaný Tracking-Pixel na báze JavaScript, ktorý môže interakciou s Kelkoo sledovať činnosť používateľov.

Tracking-pixel vytvára prepojenie medzi kliknutím používateľa na reklamu (kontaktný bod) cez Kelkoo a dokončenou objednávkou na vašom webe. Po dokončení objednávky váš prehliadač odošle požiadavku cez Pixel HTTP na server Kelkoo, pomocou ktorého sa sprostredkujú určité informácie.

Tieto informácie zahŕňajú IP adresu koncového zariadenia (túto IP adresu Kelkoo pred uložením anonymizuje), http-Header (balík údajov automaticky prenášaný vašim prehliadačom s rôznymi technickými informáciami) a čas požiadavky. Kelkoo prenáša a ukladá aj číslo a hodnotu nákupného košíka vašej objednávky. Tieto informácie sú zaznamenávané, prenášané a uchovávané spoločnosťou Kelkoo iba vtedy, ak bola objednávka skutočne zrealizovaná cez spoločnosť Kelkoo a odoslaná na náš web.

Ak prenos týchto informácií na spoločnosť Kelkoo obsahuje osobné údaje používateľa, postupuje sa podľa článku 6 ods. 1 písm.f GDPR. Je to náš zákonné právo o štatistické vyhodnotenie úspešnosti inzerátov a nákupného správania používateľov na doméne Kelkoo a slúži tak na optimalizáciu našej online ponuky.

Ak nechcete, aby sa informácie v budúcnosti sprostredkovali cez spoločnosť Kelkoo, môžete tomu zabrániť iba deaktiváciou Java Script Code vo svojom prehliadači. Alternatívne môžete spusteniu JavaScript zabrániť inštaláciou blokovania JavaScript (napr. Https://noscript.net/ alebo https://www.ghostery.com). Je však veľmi pravdepodobné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR sme zákonne získali váš súhlas so spracovaním údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Pre zrušenie vášho súhlasu postupujte podľa doleuvedených možnosti.

ADCELL Conversion Tracking

Používame partnerský program „ADCELL“ spoločnosti Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlín; „ADCELL“). ADCELL po kliknutí na partnerský link zobrazí vo vašom počítači súbory cookies na sledovanie konverzií tzv. Conversion -Tracking. Cookies slúžia na presnú evidenciu návštevnosti stránky po zverejnení reklám našimi partnermi. Cez súbory cookies je možné zistiť, že po odkliknutí reklamy ste navštívili našu stránku a zrealizovali na nej objednávku. ADCELL používa aj takzvané sledovacie pixely - Trackingpixel. To umožňuje spracovať informácie o návštevnosti stránok.

Informácie generované súbormi cookies a Trackingpixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane adresy IP) a zobrazovanie reklám sa prenášajú a ukladajú na server ADCELL. ADCELL okrem iného dokáže rozpoznať odkliknutie na partnerský link. ADCELL môže za určitých okolností postúpiť tieto (anonymizované) informácie zmluvným partnerom, ale údaje, ako napríklad adresa IP, sa neukladá spolu s inými uloženými údajmi.

Používanie súborov cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 vete 1 TMG. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR vychádzajúc z nášho zákonného záujmu zisťovania úspešnosti partnerskej reklamy a s tým spojeným vyúčtovaním provízií v rámci partnerského programu. Z vašich osobných dôvodov máte právo kedykoľvek nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov.

Tracking spoločnosťou ADCELL môžete deaktivovať tu https://www.adcell.de/datenschutz. Potom nebudete zaradení do štatistiky Conversion-Tracking.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zvolením príslušných technických nastavení v softvéri vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu.

WEBGAINS Tracking

Zúčastňujeme sa partnerského programu WEBGAINS spoločnosti ad pepper media GmbH, FrankenStraße 150C, FrankenCampus, 90461 Norimberg (ďalej len „WEBGAINS“). WEBGAINS ako súčasť svojich tracking služieb ukladá súbory cookies na zdokumentovanie transakcií (napr. potenciálnych zákazníkov a predajov) koncových zariadení používateľov, ktorí navštevujú alebo používajú webové stránky alebo iné online ponuky (napr. registráciu na odber letáku alebo zadanie objednávky v online obchode). Tieto súbory cookies slúžia výlučne na účely vyhodnotenia úspechu reklamy a následnej fakturácii služieb v rámci jeho siete.

Cookies ukladá iba informácie o tom, kedy zariadenie kliklo na konkrétnu reklamu. Vo WEBGAINS tracking Cookies je uložená individuálna sekvencia číslic, pomocou ktorej je dokumentovaný partnerský program inzerenta, vydavateľa a čas činnosti používateľa (kliknutie alebo zobrazenie). WEBGAINS tiež zhromažďuje informácie o zariadení, z ktorého sa transakcia vykonáva, napr. operačný systém a prehliadač. Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, popísané spracovanie prebieha na základe nášho zákonného finančného záujmu na spracovaní provízií s WEBGAINS v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak nechcete, aby sa cookies ukladali do vášho prehliadača, môžete to urobiť zmenou príslušného nastavenia prehliadača. Ukladanie súborov cookies vo svojom príslušnom prehliadači môžete deaktivovať v časti Doplnky / Možnosti internetu, obmedziť ho na určité webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil hneď po zobrazení súboru cookies. Upozorňujeme však, že v tomto prípade budete musieť počítať s obmedzeným narábaním a zobrazovaním online ponúk. Súbory cookies môžete tiež kedykoľvek odstrániť. V takom prípade budú informácie v ňom uložené odstránené z vášho zariadenia.

Ďalšie informácie o použití údajov spoločnosťou WEBGAINS nájdete vo vyhlásení spoločnosti o ochrane údajov: https://www.webgains.com/public/de/datenschutzerklaerung/

Trade Desk

Auf unserer Webseite verwenden wir die Technologie von The Trade Desk, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001. Von The Trade Desk wird eine in der Werbebranche als Demand Side Platform (DSP) bekannte Technologie angeboten. Vereinfacht bedeutet dies, dass hierdurch digitale Werbekampagnen über eine Vielzahl von Kanälen wie Websites, Apps, Audio-Plattformen und Smart-TVs verwaltet werden können.

Mittels Cookies werden pseudonymisierte Daten und Daten die nicht zur Identifizierung von Einzelpersonen dienen erfasst und an The Trade Desk übermittelt. Hierunter fallen insbesondere, aber nicht ausschließlich Ihre gekürzte und damit pseudonymisierte IP Adresse, Datum und Uhrzeit des Websiteaufrufs, Standort des Geräts, mit dem Sie auf unsere Website zugreifen (z.B. durch das GPS Signal des verwendeten Geräts, Bluetooth oder das WLAN Signal), Seitenaufrufe und Interaktion mit der Seite und der referenzierenden Seite (Referrer). Diese Daten werden an die Demand Side Platform übermittelt und dort mit Ihrer pseudonymen ID verknüpft. Dies geschieht Webseitenübergreifend auf allen Plattformen die diese Technologie einsetzen. Zweck der Datenerfassung und -verarbeitung ist, Ihnen nur Werbeanzeigen auszuliefern, die sich an Ihren bisherigen Interessen orientieren und daher für Sie von höherer Relevanz sind. Ihre personenbezogenen Daten werden vor der Übermittlung an die Demand Side Platform von The Trade Desk pseudonymisiert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach einer Speicherdauer von maximal 90 Tagen automatisch gelöscht. Es findet eine Drittlandsübermittlung in die USA statt.

Auf folgender Seite können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich nutzungsbasierter Online-Werbung zu verwalten: www.youronlinechoices.com.

Weiterführende Informationen zu der von The Trade Desk verwendeten Technologie und zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy

E -mailová reklama s registráciou na odber letáku

Na odosielanie letákov a registráciu prihlášok na odber letákov používame funkcie služby MailChimp od spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Pokiaľ sa na našom webe zaregistrujete na odber letáku, používame len potrebné údaje uvedené na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. GDPR. Vaše zadané údaje budú uložené na serveri MailChimp.

Pri odoberaní letáku prostredníctvom služby MailChimp sa uložia informácie, ako napríklad vaša IP adresa, typ prehliadača a e –mail kvôli spätnej väzbe, ktorou získavame informácie o výkonnosti letáku. MailChimp môže pomocou obrázkov s názvom Web Beacons integrovaných v e-mailoch HTML (podrobnosti nájdete na https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking) určiť, či e-mail dorazil, či bolo okno otvorené a či boli kliknuté nejaké odkazy. Všetky tieto informácie sú uložené na serveroch MailChimp, nie na týchto webových stránkach.
So spoločnosťou MailChimp sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov. Táto zmluva slúži na zabezpečenie vašich osobných údajov a zaisťuje, že MailChimp dodržiava platné predpisy o ochrane údajov a neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám. Viac informácií o tejto zmluve nájdete na https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

MailChimp je aktívnym účastníkom v EÚ-USA Privacy Shield Framework, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tejto zmluve nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Viac informácií o používaní súborov cookies na serveri MailChimp nájdete na https://mailchimp.com/legal/cookies/, informácie o ochrane údajov na serveri MailChimp (ochrana osobných údajov) nájdete na https://mailchimp.com/legal/privacy/

Odhlásenie z odberu noviniek je možné kedykoľvek buď zaslaním správy na vyššie uvedený kontakt alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v letáku. Po odhlásení budú vaše údaje vymazané z MailChimp, ako aj u nás, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov a tiež si vyhradzujeme právo používať údaje v rámci zákona, o ktorom informujeme v tomto vyhlásení.

Spracovanie údajov na spracovanie objednávky (poskytovateľ platobných služieb)

Na našich webových stránkach sú k dispozícii viacerí poskytovatelia online platobných služieb.

Online platba EPS

Poskytovateľom služieb eps je rakúska spoločnosť Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Viedeň, Rakúsko. Viac informácií o spracovaní údajov prostredníctvom online platby eps nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na: https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html

Online platba Giropay

Poskytovateľom služieb pre prevody giropay je nemecká spoločnosť paydirekt GmbH, Stephanstrasse 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Nemecko. Po zadaní vašej platby prostredníctvom služieb giropay spoločnosť nezhromažďuje žiadne údaje o transakciách. Nezhromažďujú sa ani informácie o tom, či používateľ uskutočnil platbu, ani o tom, v akej výške a za akým účelom bola táto platba uskutočnená. Tieto informácie sú zásadne zhromažďované a ďalej spracovávané príslušnou účtovnou inštitúciou používateľa. Za spracovanie údajov týkajúcich sa platobného procesu v zmysle GDPR zodpovedá príslušná účtovná inštitúcia používateľa. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung

Paysafe Cash & paysafecard

Paysafe Cash & paysafecard poskytuje britský poskytovateľ služieb Paysafe Holdings UK Limited, poschodie 27, 25 Canada Square, Londýn, E14 5LQ, GB. Viac informácií o údajoch spracúvaných prostredníctvom používania Paysafe Cash & paysafecard nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na: https://www.paysafe.com/de-de/datenschutz/.

Kauf auf Rechnung mit POWERPAY

S POWERPAY môžete zaplatiť za svoj online nákup celkom alebo na splátky. MF Group / POWERPAY ako externý poskytovateľ platobných služieb ponúka spôsob platby „nákup na faktúru“. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy POWERPAY vystaví faktúru a realizuje zodpovedajúce spôsoby platby. Pri nákupe na faktúru okrem našich zmluvných podmienok súhlasíte aj s podmienkami POWERPAY (https://www.powerpay.at/de/agb). Faktúra bude odoslaná e -mailom ihneď po odoslaní objednávky.

Upozorňujeme, že na platby na splátky a odložené platby sa vzťahuje administratívny poplatok a ďalšie poplatky v súlade s obchodnými podmienkami POWERPAY.

MF Group / POWERPAY ponúka kupujúcim platiacim cez kredit aj možnosť zaplatiť faktúru vo flexibilných mesačných splátkach. Ak máte záujem o tento spôsob platby, kliknite na e-platbu alebo zadajte po prijatí faktúry na POWERPAY webe ŽIADOSŤ O SPLÁTKU. Po kladnom vyhodnotení žiadosti vám obratom príde nová splátková faktúra na e-mail. Upozorňujeme, že na čiastočnú úhradu faktúry prostredníctvom programu POWERPAY môžu byť účtované poplatky podľa obchodných podmienok týkajúcich sa splátok.

Sofortüberweisung z Klarny

Spôsob platby „Sofortüberweisung“ poskytuje spoločnosť Sofort GmbH. Sofort GmbH je od roku 2014 súčasťou švédskej spoločnosti Klarna, ktorá má svoje nemecky hovoriace sídlo spoločnosti v Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko. Osobné údaje môžete získať na: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/

Trusted Shops Trustbadge

Zákazníci majú možnosť stať sa členmi Trusted Shops po zadaní svojej objednávky.

Naše zákonné záujmy uplatnenia sa na trhu sú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované ponúka spoločnosť Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Cologne.

Po prihlásení sa naTrustbadge webový server automaticky uloží takzvaný Server-Logfile, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas prihlásenia a odhlásenia, množstvo prenesených dát a poskytovateľa (prístupové údaje). Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa vymažú najneskôr do siedmich dní od vašej poslednej návštevy stránky.

Ďalšie osobné údaje sú do Trusted Shops prenášané iba vtedy, ak sa rozhodnete používať produkty Trusted Shops aj naďalej alebo ak ste sa na ich používanie zaregistrovali. V tomto prípade platí zmluvná dohoda uzavretá medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops.

Vaše práva

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov alebo ak boli vaše nároky na ochranu údajov porušené iným spôsobom, môžete informovať dozorný orgán. V Rakúsku aj na Slovensku je to úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo používania vašich osobných údajov, informácií, opravy, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj odvolania udeleného súhlasu alebo námietky voči konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo ako je uvedené na našej webovej stránke.