Tel. kontakt +43 5 0269
Záruka vrátenia peňazí
Menü

Všeobecné obchodné podmienky

Stav: 08.08.2021

Rozsah

Začiarknutím políčka „Prečítal som si zmluvné podmienky a súhlasím s nimi“ súhlasíte s podmienkami prevádzkovateľa internetového obchodu „www.hanfalpin.com“:

Firma: RRP GmbH
Address: Tuchlauben 7a, 1010 Wien
Tel. kontakt: +43 5 0269
E-Mail: kundenservice@hanfalpin.com

Popis a vlastnosti výrobkov a služieb

Hanfalpin (RRP GmbH) ponúka vo svojom internetovom obchode výživové doplnky z technickej konope.

Upozornenia

Výživové doplnky nie sú náhradou plnohodnotnej stravy. Vyvážená a pestrá strava a zdravý životný štýl sú pre Vás dôležité.

Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Zákaz ďalšieho spracovania a zneužívania CBD produkotv

Zneužívanie všetkých CBD produktov je zakázané.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Po vložení vami vybraných produktov do nákupného košíka môžete pokračovať ďalej v dokončení objednávky. V kroku 1 si vyberte požadovaný spôsob dopravy a platby a pokračujte stlačením tlačidla „Platba“. V kroku 2 zadáte svoje osobné údaje (meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e -mailová adresa). Až po kompletnom vyplnení všetkých polí označených * môžete prejsť na krok 3 s označením „Ďalej“. Po prijatí súhlasu o ochrane údajov, zmluvných podmienok a práva na odstúpenie od zmluvy, dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ a v tým je kúpna zmluva uzavretá. Prijatie vašej objednávky bude potvrdené na potvrdzovacej stránke eshopu (krok 4) a tiež e -mailom.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) v prípade akejkoľvek nezrovnalosti v procese objednávania.

Ak chýbajú povinné údaje alebo ak nemôžeme vašu objednávku z vážnych dôvodov vybaviť, zákazníkovi zašleme chybové hlásenie najneskôr do 24 hodín písomne emailom, sms správou, prípadne telefonicky.

Vašsa objednávka je uložená a prístupná po prihlásení sa do vášho zákazníckeho účtu na www.hanfalpin.com.

Zmluvným jazykom je slovenčina. Miesto jurisdikcie: Viedeň.

Doprava a platba

Všetky ceny sú konečné. Zahŕňajú všetky dane a poplatky vrátane DPH (štandardné doručenie). Ceny vrátane paušálneho poplatku za dopravu tovaru sú uvedené nasledovne:

  • Zásielka doručená v rámci Slovenska prostredníctvom Slovenskej pošty (online platba vopred, dodacia lehota maximálne 5 pracovných dní):
    0,00 €
  • Zásielka doručená v rámci Slovenska prostredníctvom DHL: 10-12 € (závisí od veľkosti zásielky)

Preprava balíkov do ostatných krajín EÚ slovenskou poštou (online platba vopred, dodacia lehota maximálne 15 pracovných dní): 9,90 €
Poštovné sa vám automaticky pripočíta a zobrazí sa počas procesu objednávania.

Dodávky do krajiny mimo EHP sú realizované len prostredníctvom DHL vo výške 25€ bez DPH. Do tejto ceny nie sú započítané clá a poplatky v krajine dodania.

Prijímame nasledujúce spôsoby platby:

  • Platba kreditnou kartou Visa & MasterCard (online platba vopred)
  • Platba bankovým prevodom
  • Platba na dobierku v rámci SR s poplatkom 5€

Právo na odstúpenie od zmluvy

Túto zmluvu máte právo zrušiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste vy alebo vami poverená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali zakúpený tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jasným vyhlásením (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e -mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Tovar môže byť vrátený späť okamžite alebo najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o zrušení objednávky, a to na našu dodaciu adresu:

CITTRON IPS, s.r.o.
Pluhová 59
831 03 Bratislava

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete do štrnástich dní od zaslania informácie o odstúpení od zmluvy.

Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená vašou nesprávnou manipuláciou a ktorá má vplyv na zmenu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby ste odoslali oznámenie, že si uplatňujete právo na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím stanovenej 14-dňovej lehoty.

formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte prosím tento formulár a odošlite ho späť na adresu:
CITTRON IPS, s.r.o.
Pluhová 59
831 03 Bratislava
Mail: slovakia@hanfalpin.com

- Ja / my (*) týmto odstupujem/e od zmluvy, ktorú som/sme (*) uzatvoril/i na nákup nasledujúceho tovaru:
- Objednané dňa (*) / prijaté (*):
- meno zákazníka:
- adresa zákazníka:
- Podpis zákazníka (iba ak je to oznámené listom)
- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Odstúpenie od zmluvy

Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného druhu doručenia, ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Platba bude vrátená najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný spôsob, ktorý ste použili pri vašom nákupe, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné. Za vrátenie platby vám nebudú účtované žiadne poplatky.

Splatenie môžeme odmietnuť v prípade, ak nedostaneme zakúpený tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste u nás zakúpený tovar poslali späť a to podľa toho, čo nastane skôr.

Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty tovaru spôsobená vašou nesprávnou manipuláciou a ktorá má vplyv na zmenu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Nemožnosť uplatnenia si práva na odstúpenie od zmluvy

Na tovar, ktorý je vyrobený podľa presných špecifikácií zákazníka alebo je presne prispôsobený jeho osobným potrebám, nie je možné uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy. Nie je tiež možné uplatniť si nárok na odstúpene od zmluvy na tovar, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorému uplynul dátum spotreby.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa taktiež nevzťahuje na tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu pri jeho dodaní neoddeliteľne spojený s iným druhom tovaru.

Vylúčenie zodpovednosti

Produkty CBD nie sú lieky a preto nimi nemôžu byť diagnostikované, ošetrované ani liečené žiadne choroby. V prípade nejasností sa vždy poraďte so svojim lekárom.

Vyhlásenia týkajúce sa zdravia

Z právnych dôvodov by sme chceli upozorniť, že tu uvedené výrobky nie sú lekárske ani farmaceutické prípravky. Všetky vyhlásenia o vlastnostiach a účinkoch sú založené z jednej strany na osobných skúsenostiach s používaním týchto produktov a z druhej strany na testoch popísaných v zverejnených článkoch.

Na našich webových stránkach nepoužívame informácie a zdravotné tvrdenia o našich výrobkoch, aby sme tým vzbudili dojem, že ide o proces uzdravovania. Z uvedených prezentácií a popisov nie je možné si odvodiť žiadne zmiernenie alebo vyliečenie akejkoľvek choroby či bolesti. Výslovne to nesľubujeme a ani nezaručujeme. Obsah webových stránok nenahrádza vyšetrenie, diagnostiku ani osobné rady lekára alebo lekárnika a tiež neslúži na vlastnú diagnostiku a liečbu chorôb alebo bolesti.

Ak sa cítite byť chorí, alebo máte otázky, ktorý produkt bude pre vás vhodný, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

60-dňová záruka vrátenia peňazí

Pokiaľ nie ste s výrobkom spokojní, máte právo ho vrátiť do 60 dní od dátumu objednávky - aj keď bol otvorený a čiastočne použitý - s uvedením vašich dôvodov. Hneď ako dostaneme tovar, prevedieme vaše peniaze späť na vami uvedený bankový účet. Kontaktujte nás písomne na adrese slovakia@hanfalpin.com.

Táto dohoda sa vzťahuje výlučne na zákazníkov z nášho online obchodu.

Zákonná záruka

Platia ustanovenia o zákonnej záruke výrobku. Záručná doba na výživové doplnky je 6 mesiacov od prevzatia tovaru a 60 dní odo dňa otvorenia výrobku.

Záruka

Neposkytujeme žiadne záruky nad rámec zákonnej záruky na výrobok. Podrobnejšie podmienky sú uvedené na príslušnom tovare.

Náhrada škody

Nároky na náhradu škody v prípade ľahkej nedbalosti sú vylúčené. Toto sa vzťahuje na zranenie osôb alebo poškodenie pri spracovaní už prevzatých vecí, ako aj na nároky zo zodpovednosti za takýto výrobok.

Dodacia lehota

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, doručujeme najneskôr do 7 dní od potvrdenia uzatvorenej zmluvy (objednávky).

Právo prevodu a prechodu vlastníctva

Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom firmy RRP GmBH.
V prípade omeškania s platbou z vašej strany sme oprávnení uplatniť si svoje práva pri prechode a prevode vlastníckeho práva výrobku. Je zrejmé, že uplatnenie si vlastníckeho práva nepredstavuje priame odstúpenie od zmluvy, pokiaľ výslovne neprehlásime, že ide o odstúpenie od zmluvy.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite si zásady ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o súhlase s prijímaním reklamných e -mailov

Zákazník môže súhlasiť so zasielaním noviniek od našej spoločnosti o našich produktoch, aktuálnych ponukách a ďalších informáciách týkajúcich sa spoločnosti prostredníctvom reklamnej pošty a letákov, alebo metódou Double Op-In.

Zrušenie prijímania reklamných e -mailov

Svoj súhlas so zasielaním takýchto e -mailov môžete kedykoľvek písomne odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených na našej webovej stránke.